Integrity policy

Integritetspolicy

Popomax AB vill på denna sida informera om och förtydliga hur vi behandlar dina personuppgifter.

- Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
- Vi vill förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga service när du är i kontakt med oss.
 
- Vi vill ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör -
respektive inte gör - med dem.

Popomax AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd och skulle aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Här kan du läsa mer om GDPR. (länk)

Personuppgifter

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.
Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organistion gör med.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Popomax AB, 556271-2108, Höglidsvägen 36, 182 47 Enebyberg, [email protected] är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Använd dessa kontaktuppgifter om du vill kontakta oss kring frågor om vår integritetspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter 

För att fullgöra köpeavtalet och hantera din beställning när du handlar på någon av Popomax AB’s webbplatser samlar vi in följande uppgifter: 

Namn
Adress
E-postadress
Mobiltelefonnummer (för avisering)

Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske av för att fullgöra din beställning:
Leverans och avisering
Orderhistorik
Betalning. Betalföretaget kan behöva fler personuppgifter, exempelvis personnummer, vid fakturabetalning, adresskontroll och eventuell kreditupplysning.
Garanti, retur eller reklamation.

Fullgörande av köpeavtalet är laglig grund för att behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt. 

Vi vill gärna skicka information och erbjudanden till dig som kund. För att göra detta krävs att vi inhämtar samtycke. Detta görs antingen i samband med din beställning om du aktivt väljer att få information i form av nyhetsbrev ifrån oss eller på annat sätt där du uttryckligen ger ditt samtycke till detta.

För att kunna hantera ärenden i vår kundtjänst hanterar vi relevanta personuppgifter för respektive ärende i vårt kundtjänstsystem eller via e-post. Berättigat intresse är laglig grund för denna behandling. Behandlingen av personuppgifter sker för att för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera ditt kundtjänstärende

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Popomax AB sparar personuppgifter till dess att köpet har genomförts, levererats och betalats och för en tid om 36 månader därefter. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav som bokföringslagen eller för rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process eller om produkten har en garanti som är längre än 36 månader. 

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina relevanta personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Behandling
Leverantör
Plats
Betallösning
Klarna
Sverige
Frakt
Postnord
Sverige


När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, det vill säga för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet.