Terms


1. Allmänt

Popomax AB, organisations nr 556271-2108 driver webbplatsen glimmis.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.glimms.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Popomax AB organisationsnummer 556271-2108 (”Popomax”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Popomax framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Popomax accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Popomax förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Popomax reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från underleverantörer) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Popomax har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Popomax meddela Kund om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Popomax fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Popomax ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av Popomax eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken firmanamn produktnamn bilder och grafik design layout samt information om varor tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Popomax.


2. Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att placera en order accepteras Villkoren varmed Kunden förbinder sig att följa Villkoren i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Popomax policy publicerad på Webbplatsen.

Ett avtal om köp ingås först när Popomax bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Popomax per e-post eller SMS till angiven mobiltelefon. Popomax uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Popomax kundtjänst. Kunden är i fall Popomax effektuerat  order skyldig att mottaga försändelsen. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Popomax. Om beställningen återkallas så kommer Popomax att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. Kunden är i fall Popomax effektuerat Kundens order skyldig att mottaga försändelsen.


3. Kunduppgifter mm.

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Personuppgifter lagras i vårt kundregister vid beställning av vara. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till andra företag. se Popomax AB sekretesspolicy


4. Priser avgifter och betalning

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter som anges separat.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Popomax har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Popomax. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Popomax eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Popomax förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att tillgängliga betalningsalternativ och eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.


5. Kampanjer och erbjudanden

Popomax kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Popomax i samband med kampanjen. Popomax förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen, normalt 2-4 arbetsdagar (vid leverans utomlands kan leveranstiden bli något längre) efter mottagen betalning. Under semesterperioder kan leveranstiden vara längre, vilket i så fall anges högst upp på varje sida i butiken. I största möjliga mån kommer alla varor du beställt att levereras tillsammans.

Om leveranstid av en beställning avviker mot den utlovade leveranstiden kan delleverans förekomma. Popomax står då för den extra fraktavgiften som uppkommer.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Popomax dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

Leverans sker med Post Nord. Om försändelsen är litet så levereras det direkt i din brevlåda. I annat fall sker leverans till ditt närmsta postkontor eller serviceställe enligt Postens avisering.  

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Popomax AB rätt att debitera Kunden en avgift på 300 SEK för att täckande av Popomax hanteringskostnader/frakt för ej uthämtade/utlösta paket. Betalning ska ske inom fjorton (14) dagar räknat från fakturadatum.


7. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Popomax detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor: varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller varor som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Popomax AB kundtjänst via email till [email protected] eller med brev adresserat till Kundtjänst, Popomax AB, Höglidsvägen 36, 182 47 Enebyberg. Kunden ska ange sitt ,sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Popomax. Varan ska skickas väl emballerad i fint skick och i originalförpackning.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Popomax tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Popomax erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska återbetalas har Popomax rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Popomax betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum Popomax tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Popomax får dock vänta med återbetalningen tills Popomax tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har skickats tillbaka t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


8.  Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall mottagaren eller beställaren kontakta Popomax via e-post, [email protected] eller med brev och ange felet så snart som möjligt efter att felet upptäckts innan paket returneras. Specificera aktuell produkt och beskriv problemet. Beställarens order nr och vilken vara det gäller måste alltid anges. Uppge även om varan skall bytas mot annan vara, alt. om pengarna ska returneras till Kunden. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. 

Popomax kontaktar dig via e-mail eller brev när returen inspekterats och godkänts/icke godkänts. Vi löser inte ut försändelser som återsänds mot postförskott eller inte är fullt frankerade.

Kund som returnerar en felaktig vara står för transportrisk, men ej för porto av s.k. ersättningsvara.

Använda varor eller varor som returneras i skadad eller utebliven förpackning skickas tillbaka utan åtgärd.

Popomax står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Popomax att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Popomax strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Popomax mottagit reklamationen men det kan ta längre tid beroende på varans art. Popomax förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Popomax riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.


9. Cookies


Glimmis.se använder sig av cookies för att underlätta och förbättra ditt besök på webbplatsen.
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Vi använder cookies för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet.
Om du stänger av dina cookies kan vi inte garantera att våra tjänster fungerar och det är inte möjligt att beställa varor från glimmis.se.


10. Personuppgifter


glimmis.se hanterar dina personuppgifter enligt Popomax AB integritetspolicy. Se. Integritetspolicy


11. Länkar

Popomax kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Popomax kontroll och webbplatser utanför Popomax kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Popomax försöker säkerställa att Popomax enbart länkar till webbplatser som delar Popomax personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter är Popomax inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.


12.Reservationer


Vi reserverar oss mot felaktigheter i innehållet på glimmis.se, slutförsäljning av produkter samt förseningar eller hantering orsakade av PostenNord.

13. Force Majeure

Popomax ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Popomax inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt krig eldsvåda blixtnedslag terroristattack ändrad myndighetsbestämmelse tekniska problem fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från förpliktelser att fullgöra detta avtal samt befrielse från skadestånd och andra påföljder. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Popomax rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


14. Ändringar av Villkoren

Popomax förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen) alternativt 30 dagar efter att Popomax har informerat Kunden om ändringarna. Popomax rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


15. Ogiltighet

Om kompetent domstol myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


16. Tillämplig lag och tvist

16.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Popomax kundtjänst.

16.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Popomax kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Popomax beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

16.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 16.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol i Sverige.


Dessa Villkor har fastställts den 2017-09-01

 Popomax AB

Högtidsvägen 36, 182 47 Enebyberg.

E-post [email protected]